จะเลือกงานทำอย่างไรดี

หลังชีวิตของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่เด็กจบใหม่ทุกคนต้องทำเหมือนกันก็คือ การหางาน ทำ ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่า เราเรียนมาสายนี้ จะต้องไปทำงานอะไร แต่บางคนเรียนจบมแล้ว ก็ยังไม่รู้เลย ว่าจะไปทำงานอะไร หรือไปสมัครงานที่ไหนดี นี่เป็นสิ่งที่เด็กจบใหม่หลายคนเจอ บางคนก็อาจจะได้ทำงานในสายอาชีพที่ตัวเองได้เรียนมา แต่บางคนก็ได้ไปทำงานในงานที่ตัวเองไม่ได้เรียนมา หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็มี ฉะนั้นในการเลือกงานทำ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบในทางนั้นมาด้วย และอาจจะไม่จำเป็น อย่างที่เราเห็นตัวอย่างมากมาย ของคนที่สำเร็จตอนนี้แหละ ว่าบางทีความรู้ที่เขาร่ำเรียนมาก็ไม่ได้ใช้ ลองมาดูว่าเราจะเลือกงานอย่างไร ให้เหมาะสมกับตัวเรา -ถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไร ก่อนที่เราจะหางาน