จักรยานเสือภูเขายี่ห้อไหนดี

จักรยานเสือภูเขา ( Mountain Bike or Mountain Bicycle) (เรียกย่อว่า เอ็มทีบี (MTB) เป็นจักรยานที่เหมาะกับทางทุกสภาพ โดยทั่วไปมักจะพบเห็นปั่นที่เป็นภูเขาเทือกเขา, แนวกันไฟ, ทางโคลน, และเส้นทางดิน ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ โดยทั่วไปจะมีก้อนหิน อุปสรรค , ร่องน้ำ, ทรายร่วน, กรวดร่วน, รากไม้, และทางลาดชัน (ทั้งขึ้นและลง)