เพลงกล่อมเด็ก สื่อสายใยความสัมพันธ์แห่งรักในครอบครัว

ด้วยทุกคนเติบโตมาเริ่มแรกเราฟังเพลงกล่อมเด็กที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายร้องให้เราฟัง ตั้งแต่เรายังจำความไม่ได้จวบจนเราเริ่มจำความได้ ทำให้มีเนื้อเพลงกล่อมเด็กหลายเพลงที่คุ้นชินจนติดหูและทุกครั้งที่เรานึกถึง หรือได้ยินเสียงเพลงเหล่านั้นก็ทำให้เราคิดถึงช่วงเวลาในอดีตที่แสนอบอุ่นและมีความสุขได้อีกครั้ง แต่ยังมีอีกหลายคนที่คิดว่าเพลงกล่อมเด็กคือเพลงสำหรับเด็ก แค่ร้องให้เด็กฟังเท่านั้น ไม่ได้มีนัยอะไรที่สำคัญ และถือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำ ซึ่งแท้จริงแล้วเพลงที่ใช้กล่อมเด็กนั้นมีคุณค่าและความหมายมากกว่าที่หลายคนคิด 8 คุณค่าที่คาดไม่ถึงของเพลงที่ใช้กล่อมเด็ก 1.        ช่วยให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน สงบ อารมณ์ดี และมีสมาธิ เนื่องจากบทเพลงและท่วงทำนองของเพลงที่ใช้กล่อมเด็กมักมีท่วงทำนองแบบช้า ๆ ฟังสบาย ให้ความรู้สึกสงบ เย็นสบาย คนร้องมักร้องด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลซึ่งสามารถช่วยกล่อมให้เด็กนอนหลับได้ดี